โรงเรียนบ้านซอย2

หมู่ที่ 9 บ้านนิคมซอย 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 355598

เป็นพ่อที่ดี ให้ลูกได้ ควรทำอย่างไร? เพียงทำตามคำแนะนำนี้

เป็นพ่อที่ดี ให้ลูกได้ ควรทำอย่างไร? เพียงทำตามคำแนะนำนี้

ปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ มากมาย ทำให้เกิดความขัดแย้ง ในครอบครัว จนนำไปสู่การหย่าร้าง และเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แม้ว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาหากผู้ปกครอง มีความรับผิดชอบ และประพฤติตนถูกต้องตามหลัก แต่จะดีกว่าถ้าครอบครัว ถ้าครอบครัวไม่แตกแยกและมีความรักที่แข็งแกร่งต่อกัน เราจึงมาแนะนำว่า เป็นพ่อที่ดี ควรทำอย่างไร?

ปัญหาที่นำไปสู่ความล้มเหลวของชีวิตครอบครัวคือพฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ว่าจะเป็นจากพ่อ แม่ ลูก หรือแม้แต่ญาติที่อาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันว่าถ้าเรานิสัยเสียและเลือกแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับครอบครัว สมาชิก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความขุ่นเคืองและความขัดแย้งในครอบครัว และถ้าคุณมองลึกเข้าไปในครอบครัวที่มีปัญหาเหล่านี้ พฤติกรรมพ่อที่ไม่ดีมักจะเป็นสาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้

และเมื่อพ่อที่เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวสร้างปัญหามากกว่าเลี้ยงดูครอบครัว ความน่าจะเป็นที่ครอบครัวจะเลิกราเนื่องจากความไม่สงบของสมาชิกในครอบครัวก็มีมาก มีความเป็นไปได้สูงที่จะปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

ข้อแนะนำให้คุณกลายเป็น เป็นพ่อที่ดี 7 ข้อ

ไม่มีการล่วงละเมิด คนอื่นให้เห็น

แสดงความรักในครอบครัว บางครั้งหากคุณทำมากเกินไปหรือไม่เหมาะสม แม้ว่าเราจะไม่ได้คิดอะไร แต่อาจเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น และเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกอย่างเหมาะสมกับวัยของเขา

ไม่สปอยล์ ไม่ให้ท้าย

การเป็นพ่อที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำลายทุกอย่างเพื่อลูก บางสิ่งที่เราต้องรู้เพื่อเก็บไว้และอธิบายอย่างมีเหตุผล พวกเขาไม่ควรยุติ หรือรับรองพวกเขาในทางที่ผิด เพราะมันสามารถทำร้ายเขาได้ทางอ้อม

อย่าละเลยลูก

การละเลยของพ่อที่มีต่อลูกหรือปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังในความดูแลของแม่หรืออยู่กับคนอื่นซึ่งนอกจากจะไม่มีความรับผิดชอบในฐานะพ่อแล้วยังสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและความสูญเสียต่างๆ ได้อีกด้วย ละเลยจนเด็กได้รับบาดเจ็บ เป็นความผิดตามมาตรา 25 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมาตรา 306 ถึง 308 แห่งกฎหมายอาญา

ไม่เข้มงวดเกินไป กดดันเกินไป

อย่างไรก็ตามการเข้มงวดเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเข้มงวดเกินไปก็จะกลายเป็นการบังคับ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการจำคุกของบุคคล กล่าวคือ เด็กที่ไม่สบายและหดหู่จนอาจทำร้ายทั้งสุขภาพกายและจิตใจ และอาจทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม อาจจะต่อต้านสังคมหรือไม่ก็ไม่กล้าทำอะไรด้วยตัวเองที่ขาดสิ่งเหล่านี้เพื่อโลกสมัยใหม่นี้ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก ดังนั้นพ่อจึงไม่ควรเข้มงวดกับลูกมากเกินไปปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระและมีโอกาสเติบโตตามธรรมชาติและศักยภาพของพวกเขาจะดีขึ้นเท่านั้น

อย่าซีเรียสกับตัวเองมากเกินไป รับฟังความคิดเห็นลูกบ้าง

แม้ว่าการเป็นพ่อจะถือเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ ใช้ความคิดของคุณเป็นกรอบเท่านั้น เพราะพวกเขาอยู่ด้วยกันในครอบครัวนี้ ทุกคนในครอบครัว ทุกคนมีสิทธิที่จะมีเสียง และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในเรื่องครอบครัวได้ การเป็นพ่อที่ดีหมายถึงการให้โอกาสและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในครอบครัว และทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนี้

ไม่ใช้ความรุนแรง

พ่อต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้แสดงออกอย่างเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน แก้ไขปัญหาทั้งหมดด้วยจิตสำนึก อย่าใช้อารมณ์หรือความรุนแรง ซึ่งสร้างความหวาดระแวงและหวาดกลัวให้คนรอบข้างและนำไปสู่ปัญหาครอบครัวทำให้ครอบครัวแตกแยกได้

ไม่ทำผิด หรือทำชั่ว

ความชั่วมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นความมึนเมา การพนัน ยาเสพติด การคบหากับคนพาล หรือแม้แต่การเสพติด ล้วนเป็นหนทางที่นำไปสู่สิ่งเลวร้ายที่สร้างปัญหาให้ทั้งตนเองและครอบครัวแทบไม่มีเลย ความหลงใหลในสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของพวกเขาเสื่อมโทรมลง และทำลายชีวิตครอบครัว ดังนั้นจงระวัง