โรงเรียนบ้านซอย2

หมู่ที่ 9 บ้านนิคมซอย 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 355598

10 เทคนิคการ คุยกับลูก ให้เข้าใจ ทั้ง สองฝ่าย

10 เทคนิคการ คุยกับลูก ให้เข้าใจ ทั้ง สองฝ่าย

พ่อแม่จะพูดกับลูกสักครั้งและจะต้องคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า กลัวว่าลูกจะไม่ฟัง กลัวการต่อต้าน กลัวลูกน้อย ปัญหาต่างๆ ที่คุณหมอให้คำแนะนำในการสื่อสารกับลูก ฉันอยากเห็นเด็กบางคนเราอาจรู้สึกว่าการดูเด็กสามารถทำให้เด็กภูมิใจ และจะยกย่องเด็กก็ต่อเมื่อเด็กประสบความสำเร็จจริงๆ แต่เราไม่ซาบซึ้งในความรับผิดชอบ ความอดทน ความพากเพียรของเขา อันที่จริง เราต้องการให้ลูกๆ ของเราพยายามอย่างเต็มที่และมีความรับผิดชอบ แทนที่จะพยายามประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง ฉันยังต้องการให้พ่อแม่บ่นน้อยลง เสียงหอนหมายถึงพูดมากแต่มีความเข้าใจน้อย เพราะลูกไม่อยากฟังก็เลยบอกว่าพฤติกรรมไหนที่พ่อแม่ไม่ต้องการ? ซึ่งการ คุยกับลูก เป็นเรื่องสำคัญ

10 เทคนิค ในการ คุยกับลูก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของพ่อแม่ในครอบครัวที่มีลูกกำลังอยู่ในวัยเรียน

  1. I-message เป็นคำพูดที่เน้นว่า “เราหรือเราคือที่” เน้นกระบวนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ที่ไม่โทษผู้รับ หรือ ผู้ฟังในความหมายที่สื่อถึง “ฉัน” – ข้อความหรือรู้สึกถูกตำหนิ . ”
  2. คำชมเชย เป้าหมายของการชมเชยคือการทำให้ลูกของคุณรู้สึกมีค่า และ ภูมิใจ ดังนั้น คุณจึงดูเหตุการณ์จริงในเรื่องที่เหมาะสม อย่ายกย่องเขามากเกินไปสำหรับกำลังใจ และ กำลังใจของเขา อย่าโฟกัสที่ ผลของการกระทำ แต่ให้คุณค่ากับความพยายาม
  3. การสะท้อนความรู้สึก เป็นภาพสะท้อนของเด็กว่าผู้ปกครองเข้าใจความรู้สึกของเด็กอย่างไร เป้าหมาย คือ การสร้างความไว้วางใจและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยชี้แจงหัวข้อที่คุณต้องการสื่อสาร
  4. การลงโทษ เป้าหมายของการลงโทษคือการจำกัดหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาของเด็ก ตามหลักการ เช่น การลงโทษอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างจริงจัง ไม่เสียหน้า ไม่ด่วนสรุป และสื่อสารให้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงถูกลงโทษ รวมถึงการสำรวจว่าควรลงโทษอย่างไรและเหมาะสมอย่างไร
  5. รางวัลใช้เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่องาน ที่ทำอยู่ โดยเฉพาะปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาช้านาน เน้นที่การปลูกฝังความภาคภูมิใจในตัวเด็กในผลลัพธ์ที่พวกเขาบรรลุผ่านความพยายามของตนเอง ควบคู่ไปกับทัศนคติที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญและสนับสนุน
  6. ความคาดหวังของสมาชิกท่านอื่นๆ ด้วยหลักการ เช่น เด็กๆ ที่ช่วยกำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับวัยและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  7. การให้คำปรึกษาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพศ และวัยสามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนกำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ และการให้คำปรึกษาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กลายเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกว่าได้ ยังช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยอีกด้วย เพราะการให้คำปรึกษาก็เหมือนการสร้างความไว้วางใจ ในใจวัยรุ่นยอมรับพ่อแม่
  8. การจัดการกับพฤติกรรมวัยรุ่น เป้าหมายคือการออกกฎเกณฑ์ที่จำเป็น เมื่อวัยรุ่นประพฤติตัวไม่เหมาะสมในหลายประเด็น ผู้ปกครองต้องจัดการทีละคน ทีละคน และควรจะสามารถระบุปัญหาที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สมาชิกในครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัว เช่น เมื่อวัยรุ่นควรทิ้งเสื้อผ้า ที่แผนกต้อนรับในงานปาร์ตี้ แต่เมื่อวัยรุ่นเปลื้องผ้าในห้องของตัวเอง พ่อแม่ควรไป เพราะถ้าเราบุกรุกความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น เขาจะค่อยๆ ปิดตัวจากพ่อแม่จนสุดท้ายกลับไม่เชื่อฟังพ่อแม่อีก
  9. แสดงความเห็นอกเห็นใจ เป็นการแสดงความห่วงใย ความกังวลที่พ่อแม่ต้องแสดงให้วัยรุ่นเห็น เพราะเมื่อวัยรุ่นมีปัญหาเขาจะหันไปหาครอบครัวและรู้สึกปลอดภัยในการปรึกษาหารือกับครอบครัว
  10. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เลือกคำพูดที่เหมาะสม ไม่ใช่ประชดประชันหรือประชดประชัน

อ่านบทความดีๆจากทางนานาสาระ ได้ที โรงเรียน