โรงเรียนบ้านซอย2

หมู่ที่ 9 บ้านนิคมซอย 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 355598

director

นางสาว จาริยา มินทการ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซอย2

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านซอย2

โรงเรียนบ้านซอย 2 ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนซอย 2 สายตรี เขตนิคมขุนทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์ 077 – 355598

ปี พ.ศ. 2504 นายผัน สงคราม ได้มอบที่ดินพื้นที่นิคมสร้างตนเองขุนทะเล บริเวณสี่แยกถนนซอย 2 สายตรีให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนเป็นเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ โดยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2504 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งจ้าง นายพะยูน ชัยชนะ เป็นครูสอน ต่อมาประชาชนบริจาคเงินซื้อเพิ่มอีก 1 ไร่ 80 ตารางวา รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 7 ไร่ 80 ตาราง

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์