ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขุนทะเลเกมส์ 60
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  โรงเรียนบ้านบางใหญ่  โรงเรียนบ้านซอย 2 และโรงเรียนบ้านควนนิมิต ที่สนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  เมื่อ 23  มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2560,12:41   อ่าน 1868 ครั้ง