ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านซอย 2  ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนซอย 2  สายตรี  เขตนิคมขุนทะเล หมู่ที่ 9  ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์  077 355598  

 ปี พ.ศ. 2504  นายผัน  สงคราม ได้มอบที่ดินพื้นที่นิคมสร้างตนเองขุนทะเล บริเวณสี่แยกถนนซอย 2 สายตรีให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนเป็นเนื้อที่ประมาณ 6  ไร่   โดยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 4  ตุลาคม  2504  ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2  พร้อมทั้งจ้าง  นายพะยูน  ชัยชนะ เป็นครูสอน  ต่อมาประชาชนบริจาคเงินซื้อเพิ่มอีก  1  ไร่  80  ตารางวา  รวมเนื้อที่ปัจจุบัน  7  ไร่  80  ตารางวา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.97 KB